10-06-2022

Toekomst Expat Center Zeeland

Het Expat Center, gestart op vraag van het Zeeuwse bedrijfsleven en de Zeeuwse Economic Board, heeft altijd de ambitie gehad om Zeeuws breed te opereren. Gezien de groei van het aantal internationale werknemers (nu al is 7% van de Zeeuwse beroepsbevolking afkomstig uit het buitenland) in Zeeland en de verwachting dat die ontwikkeling zich zal doorzetten, is het ook logisch om haar dienstverlening Zeeuws breed aan te bieden.

Dienstverlening van het Expat Center Zeeland bestaat uit:

  • persoonlijke en digitale informatie over bestaande wet- en regelgeving;
  • informatie over aangesloten experten (partnerships) in de privésectoren, zoals scholen, huizen, verzekeringen en taaltrainingen;
  • informatievoorziening aan bedrijven die internationals in dienst hebben;
  • het onderhouden van een international community platform en
  • het vertegenwoordigen van Zeeland in het inmiddels bijna dekkende landelijk netwerk van Expat Centers.

 

Het Expat Center wil doorontwikkelen om internationals zoveel mogelijk te bedienen vanuit een ‘one-stop-shop’ concept. Hierbij ontvangt de international in één keer en op één locatie de informatie die hij of zij nodig heeft. Daar worden direct de contacten aangereikt die hem of haar verder kunnen helpen én worden de nodige formaliteiten en registraties verzorgd. Belangrijk onderscheid moet hierbij gemaakt worden tussen internationals uit de Europese Unie en internationals uit andere landen. Die laatste categorie mag alleen aan de slag bij werkgevers die hiertoe een registratie hebben vanuit het IND als zijnde ‘erkend referent’.

Naast de locatie in Terneuzen wordt tevens een tweede fysieke locatie gestart boven de Westerschelde. Uitgangspunt is het huidige succesvolle format met een lean & mean werkwijze in Terneuzen, dat wordt doorgezet naar een Zeeuwse schaal.

Het Expat Center ziet het inrichten en werkend maken van een Zeeuws-breed internationaal center als een publieke taak en als onderdeel van het voorwaardenscheppend en stimulerend beleid voor economische ontwikkeling en daarmee verbonden leefbaarheid van gemeenten. De aansturing is daarom gezocht via de Arbeidsmarktregio Zeeland. Door de aansturing via de Arbeidsmarktregio te beleggen bij de Zeeuwse Werkkamer, wordt invulling gegeven aan een breed gedragen governance-model vanuit de triple helix-gedachte. Dit omdat in de Zeeuwse Werkkamer gemeenten, sociale werkbedrijven, UWV, onderwijs, werkgeversorganisaties en vakbonden vertegenwoordigd zijn.

Het Expat Center Zeeland voert tevens overleg met de IND over de mogelijkheden een registratiepunt in Zeeland open te stellen, waar internationals uit landen buiten de Europese Unie middels het ‘one-stop-shop concept’ een gecombineerde vergunning voor arbeid en verblijf versneld kunnen ontvangen.

We hopen de Zeeuwse uitrol van het Expat Center Zeeland uiterlijk per 1 januari 2023 te kunnen realiseren.

Not the information you were looking for?