LISTA KONTROLNA

Czy masz wszystkie dokumenty?

W zależności od tego, z jakiego kraju pochodzisz (państwo członkowskie UE, czy nie), a także ze względów bezpieczeństwa, dobrze jest mieć kopię: paszportu, dowodu osobistego, prawa jazdy, aktu urodzenia, aktu małżeństwa oraz ewentualnie kopię: zaświadczenia A1, europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, dokumentów pojazdu, dyplomu lub świadectwa szkolnego, a także kopię recepty lub danych medycznych.

Meldunek w urzędzie gminy
Jeśli będziesz przebywać w Holandii dłużej niż 3 miesiące, wówczas musisz zameldować się w urzędzie gminy w ciągu pierwszych 5 dni pobytu; nawet jeśli mieszkasz pod tymczasowym adresem.

Rachunek bankowy
Aby otworzyć rachunek bankowy należy przedstawić: paszport, numer BSN (wydawany przez urząd gminy), zaświadczenie o zamieszkaniu, zaświadczenie o zatrudnieniu w Holandii i/lub wcześniejsze paski wypłat.

Informacje dot. zdrowia
Numer alarmowy w Holandii: 112.

Jeśli pilnie potrzebujesz lekarza w weekend, to musisz zadzwonić na: 0115 643000.
Poradnie ta nazywa się „HAP”.

Szpitale
W gminie Terneuzen i Hulst:
ZorgSaam de Honte, Wielingenlaan 2, Terneuzen, tel.: 0115 688000

W gminie Sluis:
ZorgSaam Antonius, Pastoor van Genklaan 6, Oostburg, tel.: 0117 459000

Opieka zdrowotna dla młodzieży

„Widzimy każde dziecko” – to jest polityka gmin.
GGD Zeeland oferuje tę usługę dla młodzieży. Rodziny z dziećmi

mogą skontaktować się pisemnie: PAbureau-jgz@ggdzeeland.nl
lub telefonicznie: 0113 249315

„RNI” - niezameldowany (pobyt nie dłuższy niż 3 miesiące)
Jeśli jesteś zarejestrowany jako RNI i potrzebujesz lekarza, możesz zadzwonić do poradni „Huisartsenpraktijk Triniteit”: 0115 626020. Otrzymasz datę wizyty i nazwisko lekarza. Koszt wizyty należy uregulować od razu u lekarza. Możesz poprosić o pokwitowanie dla swojego ubezpieczenia zagranicznego.

Ubezpieczenie zdrowotne
Jeśli korzystasz z holenderskiego systemu ubezpieczeń społecznych, masz obowiązek wykupienia holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli jesteś oddelegowany (z zaświadczeniem A1), musisz wystąpić o formularz S1 w kraju, w którym jesteś ubezpieczony. W razie nagłej sytuacji w kraju zatrudnienia, możesz okazać ten formularz.

Prawo jazdy
W przypadku wymiany prawa jazdy obowiązują inne zasady obywateli UE i obywateli państw spoza UE. Posiadając unijne prawo jazdy możesz jeździć w Holandii maksymalnie przez 15 lat LUB dopóki Twoje prawo nie przekroczy daty ważności widniejącej na Twoim prawie jazdy. Dotyczy to kategorii AM, A1, A2, A, B i BE. Następnie prawo jazdy należy wymienić w urzędzie gminy miejsca zamieszkania.

Posiadając prawo jazdy kraju spoza UE możesz prowadzić samochód maksymalnie przez 6 miesięcy. Następnie musisz się zgłosić do w urzędu gminy miejsca zamieszkania. W zależności od tego, z jakiego kraju pochodzisz, zostanie ustalone, czy Twoje prawo jazdy będzie można wymienić, czy też będziesz musiał zdać egzamin na prawo jazdy.o

Skradzione dokumenty
Jeśli Twoje dokumenty zostały skradzione, zgłoś to od razu w lokalnym komisariacie policji, aby otrzymać odpowiednie zaświadczenie.

W Hulst, Sluis i Terneuzen: 0900-8844

 

Not the information you were looking for?