08-03-2022

Dienstverlening vanuit 4 loketten

De dienstverlening vanuit de IND-loketten wijzigt binnenkort. Om meer aan te sluiten bij de behoeften van de aanvrager en efficiënter te kunnen werken vinden veranderingen plaats bij de locaties waar mensen onder meer een verblijfsdocument ophalen of biometrie laten afnemen.

De IND heeft in de loop van dit jaar nog vier reguliere (robuuste) loketten waar aanvragers terecht kunnen:  Amsterdam, Den Bosch, Den Haag en Zwolle. Per 1 april 2022 sluit het IND loket in Utrecht, per 24 mei 2022 sluit het loket in Rotterdam. De dienstverlening van deze loketten wijzigt de komende maanden stapsgewijs. In de online afsprakenplanner is te zien tot wanneer een afspraak gemaakt kan worden op deze locaties.

Biometrie
Het aantal locaties voor afname van biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken, wordt verder uitgebreid. Hiervoor kunnen aanvragers voortaan ook terecht in een aantal expatcentra. Op ind.nl staat een overzicht van de locaties.

Expatcentra
De expatcentra helpen expats bij hun komst naar Nederland. Hier kunt u een aanvraag indienen, biometrie laten afnemen en een verblijfsdocument ophalen. Voor de huidige 9 expat center locaties klik op https://ind.nl/contact/paginas/loketten-adressen-openingstijden.aspx. Vragen voor Zeeland met betrekking tot de huidige locaties kunnen ook via info@expatcenterzeeland.com  gesteld worden.


Verblijfsdocumenten uitreiken in de buurt
Sommige groepen aanvragers verblijven in dezelfde omgeving, bijvoorbeeld studenten of expats. Het is dan praktischer om lokaal verblijfsdocumenten te overhandigen, dan mensen afzonderlijk naar een van de 4 IND loketten te laten komen. De IND zet zich de komende periode in om vaker dichtbij de aanvragers documenten uit te reiken. Binnenkort gaan IND-medewerkers ook weer documenten uitreiken op het gemeentehuis in Goes en Terneuzen.

Not the information you were looking for?