14-12-2022

Zeeuws breed Expat Center

Er is groen licht gegeven voor de uitbreiding van het Expat Center naar heel Zeeland. Eerder dit jaar waren de Zeeuwse gemeenten en Provincie Zeeland benaderd voor deelname aan een Zeeuws breed Expat Center.

Nu is de balans opgemaakt en waren er voldoende overheden overtuigd van de toegevoegde waarde van een Expat Center voor heel Zeeland.

“Met het besluit bevestigen de samenwerkende overheden in Zeeland dat het Expat Center een onmisbare essentiële voorziening is geworden.” 
-
Erik van Merrienboer, Burgemeester van Terneuzen en namens Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen

Het Expat Center wordt financieel ondersteund door gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Middelburg, Schouwen-Duivenland, Sluis, Terneuzen en Vlissingen en door de Arbeidsmarktregio Zeeland en de Provincie Zeeland.

“Met de uitbreiding van het Expat Center komt een concrete (deel)oplossing beschikbaar om bij te dragen aan het enorme personeelstekort in vrijwel alle sectoren.”
-
André van der Reest, Wethouder gemeente Goes (centrumgemeente Arbeidsmarktregio Zeeland) en Voorzitter Zeeuwse Werkkamer

 

Brede doelgroep
Het Expat Center Zeeland richt zich op internationale werkgevers, kennismigranten, arbeidsmigranten, internationale studenten die voor Zeeland kiezen, oriëntatie/zoekjaar hoog opgeleiden, start up entrepreneurs en niet-EU stagiaires. Voor grensoverschrijdend werken is het GrensInformatiePunt Scheldemond in het Expat Center geïntegreerd. Normaal gesproken richten Expat Centers zich op kennismigranten/internationals afwijkend daarvan richt het Expat Center Zeeland zich ook nadrukkelijk op de arbeidsmigranten in Zeeland.

“Het aantal internationale werknemers in Zeeland blijft stijgen, mede als gevolg van de zeer krappe arbeidsmarkt. Zij werken in verschillende sectoren zoals de industrie, zorg en logistiek, verspreid over heel Zeeland. De dienstverlening van het Expat Center is daarom cruciaal voor werkgevers en voor de Zeeuwse economie en heeft dan ook onze volledige steun."
- Erik van Oosten, Regiomanager Werkgeversvereniging VNO-NCW Zeeland

2023 wordt een transitiejaar. We gaan Zeeuws breed verder onder de Arbeidsmarktregio.  In de loop van 2023 zal er een tweede locatie ingericht worden, zodat we een goede service kunnen bieden aan internationals, nieuwe vestigers, bedrijven en organisaties. We geven een warm welkom en willen een soepele integratie realiseren om in Zeeland te werken of studeren en te wonen.

Onze ambitie staat voor  gastvrij, concreet, verbindend, solide en alert.

 

Not the information you were looking for?