Het 5 stappenplan

U bent erkend referent en wilt een werknemer uit het buitenland in dienst nemen. Uw werknemer heeft daarvoor een verblijfsvergunning nodig. En vaak ook een speciaal inreisvisum: een mvv. De verblijfsvergunning en mvv vraagt u in één keer aan bij de IND. Dit kan in 5 stappen.

Stap 1: Lees de voorwaarden op www.ind.nl

Daar staan alle verblijfsvergunningen voor werk. En de voorwaarden, rechten en plichten die horen bij de verblijfsvergunning. Welke vergunning uw werknemer nodig heeft, hangt af van onder andere de functie en de hoogte van het salaris.

Stap 2: Vul het aanvraagformulier in.

U kunt de aanvraag schriftelijk doen, of online in Portaal Zakelijk. U verklaart in het formulier dat uw werknemer aan de voorwaarden voldoet. De documenten waaruit dit blijkt, stuurt u niet mee met het aanvraagformulier, maar bewaart u zelf.

Stap 3: Betaal de aanvraag.

Op ind.nl staat hoeveel de aanvraag kost. In het aanvraagformulier kunt u de IND toestemming geven om de kosten af te schrijven met een automatische incasso. Of u wacht op de brief waarin staat hoe u kunt betalen.

Stap 4: Wachten op de beslissing.

Hebt u de aanvraag betaald? Dan heeft de IND 90 dagen om een beslissing te nemen. Dit is de beslistermijn. Hebt u de automatische incasso gebruikt? Dan wordt vaak al binnen 2 weken beslist. Dit lukt niet als uw aanvraag niet compleet is. Of als extra onderzoek nodig is. In dat geval ontvangt u bericht en kan de beslistermijn worden verlengd.

Stap 5: De beslissing.

Is uw aanvraag afgewezen, en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. Is de beslissing positief? Dan krijgt u bericht over het ophalen van de mvv of verblijfsvergunning.

Aanvraag doen?  Kijk op www.ind.nl

Not the information you were looking for?